Zapraszamy przyszłe,
świeżo upieczone
a także doświadczone mamy,
z którymi przy herbatce będziemy rozmawiać
o sprawach dla nas bliskich, ważnych
ale i poszerzać naszą wiedzę
oraz wymieniać wzajemnie nasze doświadczenia.

Spotkania odbywają się wyłącznie po uprzednim
zgłoszeniu się poprzez wysłanie maila na
info@polozna.nl.